Wiadomości z Polski i ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
BIP
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Infrastruktura

 

Drogi

Przez teren Gminy Trojanów przebiega droga krajowa nr 17 Wraszawa - Lublin - Zamość - granica państwa ( docelowo droga ekspresowa) - realizująca następujące połączenia:

 • międzynarodowe - z terenami Rosji, Ukrainy, Białorusi i Litwy. Droga nr 17 stanowi główne połączenie na trasie Warszawa - Lublin - Lwów.

 • międzyregionalne - z sąsiednim województwem lubelskim i m. Lublin.

 • wewnątrzwojewódzkie - z ośrodkiem wojewódzkim w  Warszawie oraz najbliższymi miastami powiatowymi: Garwolinem woj. mazowieckie i Rykami woj. lubelskie.

Długość drogi (km)Nawierzchnia gruntowa (km)Twarda (km) W  tym ulepszona (km)
11.300.0011.3011.30

 

Drogi powiatowe realizują powiązania z sąsiednimi gminami:

Maciejowice, Sobolew, Żelechów, Kłoczew, Ryki, Stężyca.

Długość dróg (km)

Nawierzchnia gruntowa (km)

Twarda (km)

Twarda ulepszona (km)

78.90

9.90

69.00

63.30

Drogi gminne realizują powiązania pomiędzy poszczególnymi miejscowościami wchodzącymi w skład Gminy Trojanów.

Długość dróg (km)

Nawierzchnia gruntowa (km)

Twarda (km)

W tym ulepszona (km)

77.40

29.30

48.10

35.30

Oprócz dróg, przez teren Gminy Trojanów przebiega również linia kolejowa relacji Warszawa - Pilawa - Dęblin - Lublin - granica państwa, pierwszorzędna, dwutorowa, zelektryfikowana. Realizuje ona połączenia międzyregionalne i wewnątrzwojewódzkie.

Długość linii kolejowej wynosi 8.40 km.

Wodociągi.

Z wodociągów publicznych korzystają mieszkańcy wszystkich 28 sołectw:

Mroków, Więcków, Piotrówek, Jabłonowiec, Komory, Kruszyna, Podebłocie, Wola Korycka Dolna, Wola Korycka Górna, Korytnica, Damianów, Dębówka, Elżbietów, Dudki, Derlatka, Ochodne, Budziska, Ruda, Skruda, Babice, Żabianka, Wola Życka, Życzyn, Nowiny Życkie, Prandocin, Kozice, Majdan, Trojanów

Na terenie gminy funkcjonuje 5 Stacji Uzdatniania Wody w miejscowościach: Mroków, Więcków, Jabłonowiec, Podebłocie, Wola Korycka Dolna. 

Długość sieci (km)

Długość przyłączy (km)

Liczba przyłączy (szt)

170,00

63,85

1641

Demografia. 

 

LICZBA LUDNOŚCI OGÓŁEM: 7650

 

WIEK PRZEDPRODUKCYJNY

WIEK PRODUKCYJNY

WIEK POPRODUKCYJNY

M

K

M

K

M

K

849

807

2518

2157

437

940

RAZEM

RAZEM

RAZEM

1656

4675

1377

Gazyfikacja

Przez teren Gminy Trojanów przebiegają gazociągi wysokiego ciśnienia:

 • magistrale DN 500 Puławy - Warszawa, na którym zlokalizowane zostały dwa układy zaworowo - upustowe w miejscowościach Trojanów i Korytnica.
 • gazociąg DN 150 Korytnica - Oronne (gm. Maciejowice) - odgałęzienie magistrali.

Na dzień 31.12.2004r. żadna miejscowość Gminy Trojanów nie była zgazyfikowana.

Elektroenergetyka

Przez teren Gminy Trojanów przebiegają linie elektroenergetyczne różnych napięć, wiążące ze sobą systemy sieci Zakładu Energetycznego Warszawa Teren i Zakładu Energetycznego Lublin S.A.

Z zasilaniem gminy powiązane są następujące linie:

 • tranzytowa, jednotorowa linia wysokiego napięcia 110 kV relacji Kozienice - Sobolew - Ryki.
 • system trzech magistralnych linii średniego napięcia 15 kV zasilanych ze stacji 110/15 kV w Sobolewie, łączący się pierścieniowo z liniami zasilanymi ze stacji 110/15 kV w Rykach i Dęblinie.

W podstawowym zasilaniu gminy Trojanów biorą udział cztery magistralne linie SN 15 kV (jedna przebiega przez teren gminy Stężyca woj. lubelskie i za pomocą odgałęzienia zasila kilka wsi Gminy Trojanów).

 1. Linia "Sobolew - Trojanów" - zasila 50% ( 54 szt.) pracujących w niej stacji 15/0,4 kV.
 2. Linia "Sobolew - Życzyn" - zasila 34,3% (37 szt.) pracujących w niej stacji 15/0,4 kV.
 3. Linia "Sobolew - Mroków" - zasila 13% ( 14 szt.) pracujących w niej stacji 15/0,4 kV.
 4. Linia "Dęblin - Podkruszyna" - zasila 2,7% (3 szt.) pracujących w niej stacji 15/0,4 kV.

Lokalne urządzenia elektroenergetyczne ( stacje trafo 15/0,4 kV wraz z zasilającymi je odcinkami linii SN 15 kV, linie niskiego napięcia 0,4 kV) są urządzeniami zaopatrującymi w energię elektryczną niskiego napięcia odbiorców jednej lub kilku wsi o sąsiadującej zabudowie.
Stan techniczny lokalnych urządzeń zasilających wsie Gminy Trojanów przedstawia się następująco::

 • stan dobry - 50%
 • stan średni - 37%
 • stan zły - 13%

Ochotnicze Straże Pożarne.

Na terenie gminy Trojanów nad zabezpieczeniem mienia mieszkańców od ognia czuwa 11 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w następujących miejscowościach:

L.p. 

 Miejscowość

 Typ jednostki

 Nr telefonu

1. 
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Trojanów 
Korytnica 
Wola Korycka Górna 
Wola Życka 
Kozice 
Babice 
Budziska 
Mroków 
Dudki 
Ochodne 
Więcków

"S" - samochód 
"S" - samochód 
"S" - samochód 
"S" - samochód 
"S" - samochód 
"S" - samochód 
"S" - samochód 
"M"- motopompa 
"S"- motopompa 
"M"- motopompa 
"S"- motopompa

025 6827132 
6827063 
6835128 
6834704 
6834564 
6827474 
6835240 
6835088 
6827954 
6835178 
6848659

Funkcję Prezesa Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Trojanowie pełni Krzysztof Tomaszek
Funkcję Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w  Trojanowie pełni Lucjan Kujda

Łączność

Obsługę mieszkańców Gminy Trojanów, w zakresie usług pocztowych, prowadzi Urząd Pocztowy w Trojanowie, z agencją w Woli Życkiej

L.p.

Nazwa urzędu

Nr telefonu

Czas pracy

1.

Urząd Pocztowy w Trojanowie

025 6827198

Poniedziałek - Piątek 800 - 1500

2.

Agencja Pocztowa w Woli Życkiej

025 6834714

Poniedziałek - Piątek 800 - 1200

 

UG Trojanów
Urząd Gminy w Trojanowie, Trojanów 57A, 08-455 Trojanów, pow. garwoliński, woj. mazowieckie
tel.: 25 682 71 20; 25 6827121; 25 6827107; 25 6827631, fax: 25 682 71 95, email: ug@trojanow.pl, http://www.trojanow.pl
NIP: 8261150903
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI