Wiadomości z Polski i ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
BIP
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

PROGRAM RODZINA 500 PLUS

 

Logo programu Rodzina 500+

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 195) wprowadza świadczenie wychowawcze do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia w wysokości 500 zł miesięcznie (netto)

  • na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu,
  • na pierwsze lub jedyne dziecko, jeżeli dochód rodziny nie przekracza:
    • 800 zł (netto) na osobę lub
    • 1200 zł (netto) na osobę dotyczy rodzin wychowujących niepełnosprawne dziecko.

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.

Rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze
dziecko jest rok 2014. Prawo do świadczenia będzie ustalane również z uwzględnieniem określonych w/w ustawą przepisów
o utracie i uzyskaniu dochodu.

Wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można składać od 1 kwietnia 2016 roku:

  • osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trojanowie
    od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 lub
  • drogą elektroniczną.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. w terminie od dnia 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. (włącznie), prawo do świadczenia wychowawczego ustala się począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 1 kwietnia 2016 r. i w konsekwencji wypłata świadczenia po jego przyznaniu dokonywana będzie z odpowiednim wyrównaniem.

Natomiast rozpatrzenie przez organ właściwy wniosku złożonego w wyżej wymienionym terminie (tj. ustalenie przyznanego świadczenia wychowawczego) następuje w terminie do trzech miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Dla wniosków złożonych od 2 lipca 2016r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata nastąpi od miesiąca złożenia wniosku.

 

PROGRAM RODZINA 500 PLUS - informacja/pdf

PROGRAM RODZINA 500 PLUS - wniosek/pdf

Urząd Gminy w Trojanowie, Trojanów 57A, 08-455 Trojanów, pow. garwoliński, woj. mazowieckie
tel.: 25 682 71 20; 25 6827121; 25 6827107; 25 6827631, fax: 25 682 71 95, email: ug@trojanow.pl, http://www.trojanow.pl
NIP: 8261150903
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI